Friday, April 3, 2009

6619 km of New Zealand

Routeburn Track

Milford Sound

Gertrude Valley


Kea, Milford


Milford Track

Aoraki (Mt Cook)


Maori marae, Gisborne

Gisborne

Bay of Plenty


Rotorua

Marae, Rotorua

Tongariro Alpine Crossing (volcanic area)

Rabbit shearing (eh?), Waitomo
Tauranga with Trudi

Cathedral Cove, Coromandel


Sand boarding, Oponuni

1 comment:

Miguel said...

rajt dawn ir-ritratti ma nafx kemm il-darba... dejjem hallewni bla kliem. illum ergajt qieghed narahom u rrealizzajt kemm ahna zghar f' din id-dinja. probabli hafna minn dawn il-postijiet qatt m' hu se nzurhom f' hajti, imma ta l-inqas nista nghid li farka minnhom rajtha u nista nghalaq ghajnejja u nimmagina...

grazzi :-)